Jak zabezpieczyć dom przed zaczadzeniem?

Choć wielu z nas bagatelizuje ten problem, to zaczadzenia cały czas są realnym zagrożeniem każdego domu. Właśnie dlatego, szczególnie ważne jest zdobywanie wiedzy z tego zakresu i wykonywanie odpowiednich działań zabezpieczających. Podjęcie odpowiednich kroków prewencyjnych może uchronić wszystkich mieszkańców przed prawdziwą tragedią. Co robić, by ochronić dom przed wydzielaniem się szkodliwego tlenku węgla?

Zatrucie gazem

Tlenek węgla (nazywany czadem) jest bezwonnym, bezbarwnym trującym gazem. Jest też nieco lżejszy od powietrza, przez co bardzo łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Dostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy i wiąże się z hemoglobiną w związek niezdolny do przenoszenia tlenu. W wyniku tego procesu następuje szybkie zaburzenie dostarczania tlenu, który powinien dostać się przez krew do organizmu.

Zatrucie czadem w pierwszych fazach daje objawy bardzo zbliżone do grypy czy zatrucia układu pokarmowego, co często prowadzi do błędnej diagnozy i nieadekwatnego sposobu leczenia. Nawet niskie stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu, w którym przebywamy może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie. Przy dużej koncentracji tego gazu, zgon następuje już po kilku minutach.

Skąd bierze się czad?

Tlenek węgla zaczyna wydzielać się w wyniku nieprawidłowości w procesie spalania gazu, oleju, benzyny, nafty, propanum drewna, węgla, oleju napędowego i wynika z braku odpowiedniej ilości tlenu. Najczęstszymi źródłem ulatniania się czasu są nieprawidłowo zamontonowane, rozregulowane lub niewłaściwie użytkowane urządzenia: do podgrzewania wody, przenośne gazowe, naftowe ogrzewacze pomieszczeń, kominki, piece kaflowe, kuchenki, zablokowane lub nieszczelne przewody kominowe.

Warto również zapoznać się z faktami. Do prawidłowego spalenia metra sześciennego gazu potrzeba aż 9 m3 świeżego powietrza! Sam piecyk łazienkowy zużywa średnio 2-3 m3 gazu na godzinę, co oznacza, że w czasie kąpieli (pół h) musimy dostarczyć do pomieszczenia 10-15m3 powietrza. W przypadku niewielkich łazienek, które były standardem w budownictwie, wiąże się to z koniecznością dwukrotnej (!) wymiany powietrza w trakcie jednej kąpieli.

Jak zabezpieczyć się przed zatruciem czadem?

Sposoby na uniknięcie tragedii w postaci zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do większości zatruć dochodzi w wyniku zaniedbań w kwestii podstawowych zasad bezpieczeństwa. By zminimalizować ryzyko należy po prostu – używać jedynie sprawnych technicznie urządzeń i regularnie sprawdzać prawidłowość ich działania.

Nie wolno także zasłaniać nawiewów i kratek wentylacyjnych, a co jakiś czas wskazane jest sprawdzenie ciągu powietrza poprzez włożenie np. kartki papieru do kratki – jeśli wentylacja działa prawidłowo kartka powinna „przykleić się” do kratki.

Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych należy korzystać z usług wykwalifikowanego instalatora z uprawnieniami. Działania prewencyjne powinny polegać również na regularnym sprawdzeniu szczelności wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz kanałów nawiewnych. Niezależnie od wykonywania ww. czynności zaleca się zamontowanie w pomieszczeniach mieszkalnych czujników tlenku węgla. Są one jedynymi skutecznymi urządzeniami, dzięki którym można wykryć obecność CO w pomieszczeniu.

Top